DEĞERLERİMİZ

Değerlerimiz

Müşteri Odaklılık: Müşteri odaklılık şirketin tüm fonksiyonlarında müşteriyi ön plana çıkarmaktır. ASCE için müşteri en önemli öz varlıktır, şirketin öncelikleri arasında ilk sıradadır ve grubun yapılanması, işleyişi, hedefleri, temel stratejileri ve rekabet modelleri onun üzerine kurulmuştur. 

Yenilikçilik: Her zaman yeniliğe açık olmak, hem sektörel hem kurumsal tüm yeni gelişmeleri yakından izlemek başarıda en önemli etkenlerden biridir. 

Özdisiplin: Özdisiplin özgüveni de beraberinde getirir. Çalışanlarımız bunun bilincindedir.

Sosyal Sorumluluk: ASCE taşıdığı sosyal sorumluluk çerçevesinde doğaya, eğitime, bilime ve toplumsal yaşama katkıda bulunmak için çaba gösterir. 

Sürekli Gelişim: Rekabet gücünü artırmanın temelinde sürekli gelişim yatar. Bu amaçla gerek grup içi gerekse profesyonel kuruluşlardan alınan destek ile çeşitli kurs ve seminerlerle çalışanların bilgi ve becerilerinin yükseltilmesi hedeflenir. 

Güvenilirlik: Konut gibi kalıcı değerler üreten bir grup olarak güvenilirlik birinci derecede önemlidir ve ASCE bu alanda maksimum özveri ile güvenirliliğini en üst düzeye çıkarmak için çalışmaktadır.